fbpx

Môi trường tại JK Nhật Hàn

Đội ngũ nhân viên vui vẻ nhiệt tình mà khách hàng đến Viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn không thể chê vào đâu được.

Vị trí tuyển dụng

Số lượng

Địa điểm

Hạn cuối

Số lượng

4

Hạn cuối

31/08/2019

Quy trình tuyển dụng

01

Application

All applications should be lodged via the ANMANDA. Once successfully submitted, you will receive an auto acknowledgement.

02

Screening

Following the shortlisting stage, all applicants receive an outcome response, whether shortlisted for next recruitment process stage or not.

03

Testing

English proficiency if applicable. Technical and skill tests as per requirements of the position.

04

Application

All applications should be lodged via the ANMANDA. Once successfully submitted, you will receive an auto acknowledgement.

05

Testing

English proficiency if applicable. Technical and skill tests as per requirements of the position.

06

Screening

Following the shortlisting stage, all applicants receive an outcome response, whether shortlisted for next recruitment process stage or not.

Top